Vernieuwde Leergang 'Governance'

Welkom bij de leergang Governance, afgestemd op de Surinaamse context!

Dit programma biedt een diepgaande verkenning van de rol en verantwoordelijkheid van toezichthouders, met aandacht voor actuele ontwikkelingen in governance. We behandelen het juridisch kader, inclusief wetgeving, codes en bestuurdersaansprakelijkheid, en onderzoeken wat dit betekent voor de competenties en vaardigheden van toezichthouders.

In de modules Finance en Strategie/Risk wordt ingegaan op de specifieke verantwoordelijkheden van toezichthouders op deze terreinen, inclusief de inrichting van governance en relevante ontwikkelingen. We verkennen tevens de benodigde competenties en vaardigheden.

De Module Boardroomdynamics en Skills behandelt essentiële aspecten zoals besluitvorming, groepsdynamiek, communicatie en het omgaan met weerstand. Hierbij wordt een praktische visie op toezichthouden ontwikkeld en een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld.

Met nadruk op governance, ligt de focus op effectieve organisatie van verantwoordelijkheden en praktische toepasbaarheid.

Intensief programma met 5 modules

voor deelnemers uit alle sectoren

 

 • 3-daagse leergang
 • Optioneel: 3 maanden online coaching
 • Na 3 maanden verdiepingsdag

Programma

Module 1

Algemeen:

 • Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de toezichthouder?
 • Welke ontwikkelingen zien we in governance
 • Juridisch kader (wet, Code, statuten, reglementen en bestuurdersaansprakelijkheid)
 • Werkgeversrol
 • Wat betekent het voorgaande voor de persoon van de toezichthouder, zijn competenties en zijn skills?

Module 2

Finance:

 • Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de toezichthouder ten aanzien van dit thema?
 • Hoe richt je de governance in in het kader van dit thema? 
 • Welke ontwikkelingen zien we in het kader van dit thema?
 • Wat vraagt dit thema van de persoon van de toezichthouder, zijn competenties en skills?

Module 3

Strategie / risk:

 • Wat is de rol van de toezichthouder in het kader van dit thema?
 • Hoe richt je je governance in als het gaat om dit thema?
 • Welke ontwikkelingen zien we ten aanzien van dit onderwerp?
 • Wat vraagt dit thema van de persoon van de toezichthouder, zijn competenties en skills?

Module 4

Boardroomdynamics en skills:

 • Besluitvorming, groepsdynamics, psychologische biases
 • Visie op toezichthouden
 • Luisteren en vragen stellen
 • Communicatiestijlen (social styles)
 • Hoe om te gaan met weerstand/ conflict/ slecht nieuws

Module 5

Persoonlijk ontwikkelplan

In de laatste module van onze leergang, gaan we dieper in op jouw persoonlijke ontwikkeling. We brengen de inzichten uit de voorgaande modules samen en helpen je een persoonlijk ontwikkelplan te creëren dat haalbaar en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) is. Door een inventarisatie te maken van de vragen die zijn gesteld in Module 1, 2 en 3, en de onderwerpen die zijn behandeld in Module 4, zul je in staat zijn om gericht te werken aan jouw groei als toezichthouder. Samen stellen we concrete doelen op en formuleren we actieplannen die jou helpen om je potentieel volledig te benutten. Bereid je voor op een transformerende reis naar persoonlijke en professionele groei.

Wat levert de leergang mij op?

Ontwikkeling, inzicht, actie

 

 • Meer kennis over governance en de ontwikkelingen daarin

 • Beter begrip van de rol en de verantwoordelijkheden

 • Reflectie op het eigen handelen als toezichthouder

 • Verscherpte visie op toezichthouden

 • Persoonlijk ontwikkelplan

Hoe?

Op basis van actuele casussen

We streven ernaar om zoveel mogelijk kennis te delen door middel van interactie tussen docent en deelnemers. We faciliteren een levendige uitwisseling tussen alle deelnemers, waarbij actuele casussen worden behandeld en simulaties worden gebruikt om de leerervaring te verrijken.

Bij ons staat gelijkwaardigheid tussen docent en deelnemers centraal. Geen eenrichtingsverkeer, maar een dynamische uitwisseling van ideeën en ervaringen waarbij iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren.

Onze trainers, jouw inspiratie

Inspirerende trainers die een impact creëren.

De Academie voor Leadership werkt samen met een team van zorgvuldig geselecteerde  docenten, trainers en coaches. Professionals met een internationaal track record die graag hun ervaringen en expertises met jou delen. Mensen die in de praktijk hun kwaliteiten hebben bewezen.  

Mensen die jou inspireren en nieuwe inzichten aanreiken om zo je organisatie en de samenleving (nog) beter te maken. Met de nadruk op toepassing in de praktijk:

VAN WETEN NAAR DOEN!

Voorstellen

Onze docent mr. E.J.M. van Laak

Liesbeth van Laak is jurist en enkele jaren advocaat geweest. Nu is zij directeur van het Erasmus Governance Instituut, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. EGI organiseert en realiseert academische leergangen voor (aankomende) commissarissen en toezichthouders.

Naast haar werkzaamheden voor EGI is zij trainer in de Beroepsopleiding Advocaten en verbonden aan EY. Voor EY faciliteert zij Highest Performing Teams.

Daarnaast doet zij zelfevaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht en ondersteunt zij Raden en besturen om (nog) beter te functioneren.

Liesbeth is vice voorzitter van  de Raad van Toezicht van SARO; een koepel van 51 scholen met 17.000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Rotterdam en is lid van de Remuneratiecommissie.

Global market forces will sort out those companies that do not have sound corporate governance.

Marvyn King

Wanneer?

Open inschrijvingen 2024

Groep november

3-daagse leergang 13 t/m 15 november 2024

3-daagse leergang in het Marriot hotel te Paramaribo, Suriname.

Coaching (optioneel) november 2024 t/m februari 2025

3-daagse leergang in het Marriot hotel te Paramaribo, Suriname.

Verdiepingsdag februari 2025

Extra verdiepingsdag / terugkomdag in het Marriott hotel Paramaribo, Suriname.

Trainingslocatie Academie voor Leadership Paramaribo
Van Roseveltkade 34 (bij de Wakapasi en de Nederlandse Ambassade)

Investering

Een waardevolle investering in jouw rol als commissaris of toezichthouder

3-DAAGSE LEERGANG

De 3-daagse leergang wordt in Paramaribo gegeven op een top locatie. De prijs voor de training is inclusief lesmateriaal en lunch.

€ 1.495

3 MAANDEN ONLINE COACHING (Optioneel)

Optioneel: 3 maandelijkse online coachingssessies om de toepassing van de nieuwe inzichten in de praktijk te ondersteunen.

€ 495

VERDIEPINGSDAG - TERUGKOMDAG

Als afsluiting organiseren wij in Paramaribo een verdiepingsdag. Tijdens de verdiepingsdag worden de laatste barrières om beter te functioneren als commissaris of toezichthouder weggenomen. De prijs voor de dag is inclusief lunch en afsluitende netwerkborrel.

€ 495

Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Prijzen zijn voor open inschrijvingen.
Prijzen in-house leergangen op aanvraag.

Inschrijven

Leergang 'Governance' voor commissarissen en toezichthouders

 

MELD JE SNEL AAN!

Het aantal plaatsen is beperkt.

Na jouw aanmelding neemt onze coordinator contact op om jouw inschrijving te bevestigen.

 

Aanmelden leergang 'Governance' >>

There is no definition but corporate governance is, without question, vital

Adri Godrej