Leergang leadership 'De Nieuwe Leider'

Adaptief Programma voor alle niveaus:

 • 3 dagen training
 • Vertaalslag naar de praktijk met 3 maanden ondersteunende coaching
 • Na 3 maanden een extra verdiepingsdag

WAAROM?

Betere prestaties en meer werkplezier

HOOG RENDEMENT

15 jaar toonaangevend in het trainen van leiderschap. Trainers met jarenlange praktijkervaring brengen de deelnemers naar een nieuw level. Nieuwe inzichten worden direct vertaald naar de praktijk.

BEWEZEN METHODE

De honderden managers die de leergang gevolgd hebben, werken nu met meer plezier én leveren betere prestaties met hun teams.

VOOR ALLE NIVEAUS

Adaptieve leergangen voor alle niveau's: van aankomende (junior) managers tot ervaren managers.

STAPSGEWIJS NAAR SUCCES

 • Voorbereidende fase: Handvatten om optimaal voorbereid aan de training te beginnen;
 • De meerdaagse groepstraining: Tijdens de trainingsdagen wordt de vertaalslag naar de eigen werkomgeving gemaakt;
 • Toepassing in de praktijk: met begeleidende coaching worden de nieuwe inzichten in de praktijk gebracht.
 • Verdiepingsdag: Tijdens de verdiepingsdag worden de laatste barrières naar succesvol nieuw leiderschap weggenomen.

VAN WETEN NAAR DOEN

Gericht op de praktijk

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Goede managers hebben een accuraat beeld van zichzelf, en dat is nodig want dat is het fundament voor goed leiderschap. Je weet wanneer je zelf in je kracht zit waardoor je anderen ook in hun kracht kunt zetten.

COMMUNICATIE & LEIDERSCHAP

De wijze hoe jij communiceert bepaalt hoe jij overkomt en wat je daarmee bereikt bij de ander. Je hebt daarvoor inzicht nodig wat ervoor nodig is om goed te communiceren.

EXCELLERENDE MEDEWERKERS

De meeste leidinggevenden werken zelf te hard mee aan operationele zaken. Ze houden teveel ballen in de lucht. En ze hebben te weinig tijd over om het potentieel in hun mensen volledig te ontwikkelen

DE JUISTE MENSEN IN JE TEAM

Stel je voor dat je een team hebt wat qua karakter en competenties volledig past bij de doelstellingen van je afdeling en die van de onderneming. Dan heb je een garantie op goede resultaten en je kunt je rol als manager veel beter vervullen.

EXCELLERENDE TEAMS

Een team dat optimaal samenwerkt is onverslaanbaar. Het is de uitdaging van de leider om zijn team het eigen potentieel te laten vinden en in te vullen, Zowel qua vertrouwen, plezier en prestaties.

ACCREDITATIE MET OPEN BADGES

Het felbegeerde certificaat van de Academie als 'Open Badge for Leadership' creëert extra waarde.

Voor ieder succesvol afgerond gedeelte ontvang je een open badge die je kan delen op social media:

 • open badge 1 - na de succesvolle afronding van de 3 dagen training;
 • open badge 2 - na de 3 maanden coaching;
 • open badge 3 - na de verdiepingsdag.

Heb je alle 3 de onderdelen afgerond dan wordt dat beloond met de felbegeerde 'Open Badge for Leadership'. Deze open badge geeft aan dat jij als leider voldoet aan de hoge eisen die de Academie aan de opleiding stelt. Naast het traditionele certificaat, is de open badge een erkenning die zichtbaar is voor iedereen. Zo wordt jouw certificaat het bewijs van je leiderschapskwaliteit.

WAT LEVERT DE LEERGANG JOU OP?

Bij de leergang De Nieuwe Leider staat het toepassen in de praktijk centraal.

De voordelen op een rij:

 • Hogere persoonlijke effectiviteit
 • Betere communicatie
 • Je gaat optimaal gebruik maken van het potentieel van jouw mensen
 • Betere samenstelling van je team
 • Jouw team exceleert
 • Actuele antwoorden op business vraagstukken
 • Je wordt wendbaarder en een meetbaar betere leider
 • Werkplezier en prestatie zijn gekoppeld
 • Jouw netwerk wordt uitgebreid

WANNEER?

Open inschrijvingen 2023. Kies uit de 4 startmomenten.

Groep 1

9-11 FEBRUARI 2023

3-daagse training in Paramaribo

FEBRUARI - MEI

gedurende 3 maanden online coachings sessies

17 MEI 2023

Verdiepingsdag

Groep 2

18-20 MEI 2023

3-daagse training in Paramaribo

MEI - AUGUSTUS

gedurende 3 maanden online coachings sessies

AUGUSTUS 2023

Verdiepingsdag

Groep 3

14-16 AUGUSTUS 2023

3-daagse training in Paramaribo

AUGUSTUS - NOVEMBER

gedurende 3 maanden online coachings sessies

15 NOVEMBER 2023

Verdiepingsdag

Groep 4

16-18 NOVEMBER 2023

3-daagse training in Paramaribo

NOVEMBER - FEBRUARI

gedurende 3 maanden online coachings sessies

21 FEBRUARI 2024

Verdiepingsdag

INVESTERING

Een waardevolle investering voor jouw organisatie

3 DAAGSE TRAINING

De 3-daagse training wordt in Parimaribo gegeven op een top locatie. De prijs voor de training is inclusief lesmateriaal, het boek "Heb je even,", een lunch en gezamenlijk diner.

US$ 1.495

3 MAANDEN COACHING *

Om te waarborgen dat zij ook echt betere managers worden, bieden wij de deelnemers gedurende 3 maanden met online coaching ondersteuning bij de toepassing van de nieuwe inzichten in de praktijk. De 3 maanden coaching is belangrijk maar niet verplicht.
*optioneel

US$ 495

VERDIEPINGSDAG

Als afsluiting organiseren wij in Paramaribo een verdiepingsdag. Tijdens de verdiepingsdag worden de allerlaatste barrières om een betere manager te zijn weggenomen. De prijs voor de dag is inclusief lunch en afsluitende netwerkborrel.

US$ 495

Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Prijzen zijn voor open inschrijvingen.
Prijzen in-house leergangen op aanvraag.

Inschrijven

Leergang 'De Nieuwe Leider'

 

MELD JE SNEL AAN!

Het aantal plaatsen is beperkt.

Na jouw aanmelding neemt onze coordinator contact met jou op om jouw inschrijving te bevestigen.

Aanmelden leadership leergang 'De Nieuwe Leider'

Testimonials

Versnelling

Santosh Raghoenandan

Ik kijk nu met een bredere blik en ik merk dat ik kritischer ben en minder drempels ervaar om ergens in te duiken. Dat is een verrijking. Deze training heeft in mij een versnelling in gebracht om de Leiderschapskwaliteiten te verbeteren en nog verder te professionaliseren. Zelfreflectie is één van de belangrijkste eigenschappen voor goed leiderschap, kijk bewust naar de impact van je gedrag. Als leider dien je altijd effectief te communiceren waarbij gedisciplineerd luisteren centraal staat.

Santosh Raghoenandan , Operations Manager Medisch Directoraat bij het SZF

Verandering

Martijn Schaap

Ik ben erg blij dat ik de training heb gevolgd, want ik besefte me dat ik iets moest gaan veranderen aan mijn werkwijze en ik ben blij dat deze training op mijn pad kwam. Het geeft mij zelfreflectie en ook bevestiging dat ik op sommige fronten op het juiste pad ben. In de training heb ik tools aangereikt gekregen om verder stappen te zetten, ook op basis van challenges en uitdagingen die ik in het verleden had en die ik nu beter zou kunnen 'handelen'. Ik weet zeker dat de training mij meer perspectief en zingeving heeft gegeven en dat ik ervan zal groeien, maar hopelijk mijn teamgenoten ook en daarmee het hele bedrijf.
Ik kijk uit naar het implementeren van die kennis, de follow up en de volgende reflectiemomenten die nog volgen op deze 3 aaneengesloten dagen training, 
Thanks again voor de Training, ik ben blij dat ik de opgedane kennis nu kan toepassen en ik kijk uit naar de volgende interactieve leermomenten.

Martijn Schaap, Projectleider bij Buro CITE N.V.

Een eye-opener

Skylar Menke

De nieuwe leiders", ja, de noodzaak dat er daar meer van nodig zijn is vooral na deze training voor mij een grote eye-opener geweest. Ik ben ervan overtuigd dat met deze training het fundament is gelegd voor "the new type of leader". Ik zou deze training zeker aanbevelen aan degenen die tot kip worden gemaakt of als kip worden gehouden, omdat een ieder die dat voelt er recht op heeft om een arend te zijn. Dank voor de motivatie, kennis en tools en heel veel succes verder met deze opleiding.

Skylar Menke, Finance & Procurement Manager - Affordable Housing Project

Ontdek de arend in jezelf

Een Afrikaanse vertelling bewerkt door Leonardo Boff

Hoe de AREND weer AREND werd.

Er was eens een boer die naar het bos ging om een vogel te vangen die hij thuis in een kooi wilde zetten. Het lukte hem om een jonge arend uit zijn nest te halen en thuisgekomen zette hij de jonge arend bij zijn kippen in het kippenhok. Al snel pikte de jonge arend maïs en at hij hetzelfde als de kippen.

Vijf jaar later kreeg de boer bezoek van een natuurkenner en toen ze door de tuin wandelden, riep de bezoeker uit: ‘Maar die vogel daar, dat is toch geen kip? Dat is een arend!’ ‘Dat klopt,’ zei de boer, ‘Dat is een arend, maar ik heb hem grootgebracht als kip en daarom is hij allang geen arend meer. Hij is veranderd in een kip ondanks zijn vleugels met een breedte van meer dan drie meter.’ ‘Nee,’ opperde de natuurkenner, ‘ het is een arend en dat zal hij ook altijd blijven. In zijn borst klopt het hart van een arend en op een goeie dag zal dat hem er toe aanzetten om hoog in de lucht te vliegen.’ De boer hield vol dat daar geen sprake kon van zijn en de vogelaar besloot een test te doen. Hij pakte de arend, hield hem hoog in de lucht en riep uitdagend: ’Omdat je een arend bent en toebehoort aan de hemel en niet aan de aarde: open je vleugels en vlieg!’ Maar de arend klemde zich vast aan de arm van de man, keek verward rond zich heen en toen zijn blik op de kippen beneden hem viel, sprong hij omlaag en voegde zich bij de kippen in het kippenhok. ‘Zie je nou wel,’ zei de boer, ‘het is een doodgewone kip.’ Maar de vogelaar wilde het niet geloven en wilde de tweede dag nog een poging wagen. Hij pakte de arend opnieuw, klom boven op het dak van het huis en zei tegen de arend: ‘Je weet toch dat je een arend bent, je hebt het hart van een arend. Open je vleugels en vlieg!’ Maar toen de arend opnieuw de kippen beneden zich zag, pikkend in het zand, sprong hij omlaag naar zijn vertrouwde ren. De boer lachte hartelijk maar de vogelaar gaf niet op. ‘Hij heeft het hart van een adelaar en morgen zal ik hem laten vliegen. ’De volgende dag namen ze de adelaar mee de stad uit, de velden door en klommen met hem op een berg. De opkomende zon gaf de toppen van de bergen een gouden gloed. Aangekomen op het hoogste punt, tilde de vogelaar de arend hoog op en sprak op bevelende toon: ‘Arend, als je werkelijk een arend bent, als je werkelijk aan de hemel toebehoort en niet aan de aarde, open dan nu je vleugels en vlieg!’. De arend keek om zich heen, beefde over zijn hele lijf alsof er nieuw leven op hem wachtte. Maar vliegen? Niets daarvan. Toen pakte de man hem stevig vast en hield hem in de richting van de zon zodat zijn ogen zich konden vullen met de helderheid van haar licht en de weidsheid van de horizon. En ja hoor, op dat moment opende hij zijn machtige vleugels, stootte het typische kau-kau geluid van een arend uit en verhief zich als het ware boven zichzelf. En toen ... begon hij te vliegen. Hoger en hoger vloog hij. Hij vloog tot hij uit het zicht was verdwenen en opging in het blauw van de hemel.

Bron: Heb je even? Toon van Mierlo